etinasızlıq

etinasızlıq
is. Diqqətsizlik, hörmətsizlik, sayğısızlıq; saymamazlıq, fikir verməmə, əhəmiyyət verməmə. Etinasızlıq etmək. Etinasızlıq göstərmək. – Nina bu etinasızlığın zəminəsini çoxdan bəri mənə xəbər vermişdi. M. S. O.. Qoşatxan . . kobudu yerində oturdar, dikbaşa etinasızlıq göstərərdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • təsahül — ə. etinasızlıq, laqeydlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəmetinalıq — is. Etinasızlıq, diqqətsizlik. Zeynəb də Nadirin kəmetinalığını gördükdə sakit oturub, gözlərini qırpmayaraq otağın bucağında asılmış tüfəngin çaxmağına baxırdı. B. T.. Bu nazənin gözəlin yaxşı dilgüşalığı var; Heyif, öz aşiqinə çox kəmetinalığı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istixfaf — ə. saymazlıq, etinasızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qət’ — ə. 1) kəsmə; 2) ayırma, üzmə, qırma; 3) ayırd etmə; 4) xətlərin bir birini kəsməsi; 5) iş kəsmə, qərar çıxarma (məhkəmədə). Qət’i əlaqə əlaqəni kəsmə, aranı pozma; qət’iimkan istintaqa cəlb olunan adam haqqında prokurorun gördüyü tədbir; qət’i… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ədəm — ə. yoxluq, olmama; ölüm. Ədəmi iqtidar qüvvətsizlik, bacarıqsızlıq; ədəmi mübalat diqqətsizlik, etinasızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • eh — n. 1. Kədər, təəssüf, ümidsizlik, həsrət kimi hissləri ifadə edir. <Şərəfnisə:> Eh, heç vaxt deyə bilmənəm ki, nədən ötrü ağlayırdım. M. F. A.. . . <Kərim baba:> çiyinlərini silkələyərək: – Eh! Adam qocalanda belə sözləri çox eşidər.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehmal — <ər.> 1. zərf Yavaş, yavaşca, sakit, asta, üsullu. Qapını ehmal açmaq. Sözü ehmal demək. – Bir para söz də deyir ehmal kişi! Ağzıdualı, qoca baqqal kişi! M. Ə. S.. Novruzəli kağızı ehmal qoydu qoynuna. . C. M.. Başımı yavaşca qovzayıb yan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəm — 1. sif. və zərf <fars.> 1. Az. Yağış yağdı, nəm qaldı; Qəlyan keçdi, dəm qaldı; Bağçada bar bol idi; Dolu vurdu, kəm qaldı. (Bayatı). <Usta Kərbəlayıya:> Etiqadın kamildir, ruzin kəm! Ç.. Kəm etmək (qılmaq) köhn. – azaltmaq, əskiltmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmməhəl — sif. <fars. kəm və ər. məhəl> Adama məhəl qoymayan, diqqət yetirməyən, saymayan, etinasız. Kəmməhəl olmaq – saymamaq, etinasız olmaq, soyuqluq, etinasızlıq göstərmək. Xubların yaxşısı olmaz kəmməhəl; İşarə edən tək gələr əlbəəl. Q. Z.. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”